Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR)

De Koninklijke Judo-Karate Academie Bushido Kwai hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, federatie, sportverzekering en de overheid voor erkenning. Emails worden alleen gebruikt voor een mededeling aan te kondigen binnen de vereniging of federatie. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. De maximale bewaartermijn voor ledengegevens is bepaald op 2 jaar na lidmaatschap voor het behoud van Kyugraadregistratie.